TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Ứng Dụng Web

Phát triển ứng dụng Web

  1.Chúng tôi phát triển rất nhiều hệ thống phần mềm trên nền web. Các hệ thống mà chúng tôi đã phát triển cho khách hàng như:
Mạng xã hội
Hệ thống phần mềm quản lý
Hệ thống quản lý nông nghiệp
Hệ thống quản quản lý học tập, quản lý thi
Thương mại điện tử
Các hệ thống khác theo nhu cầu của khách hàng
  2.Chúng tôi không chỉ xây dựng các hệ thống phần mềm theo nhu cầu của khách hàng mà chúng tôi còn tư vấn giải pháp, công nghệ, phân tích yêu cầu, phát triển đến triển khai phần mềm cho khách hàng.
  3. Các ngôn ngữ mà chúng tôi đang sử dụng nhiều nhất là: PHP, dotNet, Java, AngularJS, Ruby, Python, Reactjs, NoteJS.
 bitmap8bitmapbitmap2
bitmap4bitmap5bitmap7 bitmap3bitmap6