Tuyển dụng BrSE, SE onsite tại Nhật dài hạn

Đang tuyển

Vị trí cần tuyển dụng: BrSE/SE. Mô tả công việc: Phân tích, thiết kế, lập trình, test và fix bug. Trao đổi với BrSe, khách hàng để hiểu yêu cầu công việc, cùng nhau đưa ra giải pháp. Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần cho khách hàng. Thực hiện […] Xem thêm

Tuyển dụng BrSE,SE Java,Vb.Net làm việc tại Nhật Bản

Đang tuyển

Vị trí cần tuyển: BrSE/ SE Java, Vb.Net. Mô tả công việc: Làm việc tại Tokyo, Osaka… cùng với đội BrSe đang onsite bên Nhật. Lập trình bằng một trong các ngôn ngữ:Java, Vb.Net. Phân tích, thiết kế, lập trình, test và fix bug. Trao đổi với BrSe, khách hàng để hiểu yêu cầu công […] Xem thêm

Tuyên dụng BrSE, SE iOS, Android làm việc ở Tokyo

Đang tuyển

Vị trí cần tuyển: BrSE, SE iOS, Android. Mô tả công việc: Làm việc tại Tokyo, cùng với đội BrSe Lập trình bằng ngôn ngữ iOS, Android. Phân tích, thiết kế, lập trình, test và fix bug. Trao đổi với BrSe, khách hàng để hiểu yêu cầu công việc, cùng nhau đưa ra giải pháp, […] Xem thêm

Tuyển dụng Senior/Team leader .Net Developer

Đang tuyển

Vị trí cần tuyển dụng: dotNet Developer, dotNet Technical Leader Mô tả công việc: Lập trình bằng ngôn ngữ dotNet. Phân tích, thiết kế, lập trình, test và fix bug. Phối hợp với quản trị dự án (PM) và đội ngũ lập trình viên để thực hiện thành công dự án với chất lượng và […] Xem thêm

Tuyển gấp BrSE/SE iOS Swift, Objective-C

Đang tuyển

Vị trí cần tuyển dụng: BrSE, SE iOS Swift, Objective-C. Mô tả công việc: Làm việc tại Tokyo, Osaka… cùng với đội BrSe đang onsite bên Nhật. Lập trình bằng một trong các ngôn ngữ: Objective-C, Swift. Phân tích, thiết kế, lập trình, test và fix bug. Trao đổi với BrSe, khách hàng để hiểu […] Xem thêm

Tuyển dụng BrSE làm việc tại Hà Nội

Hết hạn

Vị trí cần tuyển dụng: BrSE. Mô tả công việc: Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án offshore ở Việt Nam Là thành viên quan trọng của dự án, chăm lo phát triển dự án. Sang Nhật ngắn hạn khi cần làm việc trực tiếp với khách hàng Phối hợp […] Xem thêm

Tuyển dụng java, C++…

Hết hạn

Vị trí cần tuyển: Java Dev, C++ Dev. Mô tả công việc: Phát triển các phần mềm web bằng các ngôn ngữ java, C++ Chịu trách nhiệm kiểm định và xử lý lỗi trong suốt quá trình phát triển dự án. Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm định và khắc phục lỗi. Phối hợp […] Xem thêm

Tuyển dụng PHP Dev

Hết hạn

Vị trí cần tuyển dụng: PHP Dev Mô tả công việc: Lập trình bằng ngôn ngữ PHP. Phân tích, thiết kế, lập trình, test và fix bug. Phối hợp với quản trị dự án (PM) và đội ngũ lập trình viên để thực hiện thành công dự án với chất lượng và deadline đã đề […] Xem thêm

Tuyển dụng Tester

Hết hạn

Vị trí cần tuyển dụng: Tester. Mô tả công việc: Phân tích yêu cầu hệ thống;Lên kế hoạch test; Tạo các checklist; Tạo test cases, test scripts; Cài đặt môi trường kiểm thử, tạo dữ liệu kiểm thử và thực hiện kiểm thử Thực hiện test và phối hợp với developer fix bugs. Quản lý […] Xem thêm

Tuyển dụng Java dev

Hết hạn

Vị trí cần tuyển dụng: 05 Java Senior Dev. Mô tả công việc: Phát triển các phần mềm theo yêu cầu của dự án. Chịu trách nhiệm kiểm định và xử lý lỗi trong suốt quá trình phát triển dự án. Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm định và khắc phục lỗi. Phối hợp […] Xem thêm

12