TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Doanh Nghiệp và Thương Mại Điện Tử

Hệ thống cho Doanh Nghiệp

Hệ thống ERP cho các doanh nghiệp sản xuất của Nhật. Hệ thống gồm nhiều hệ thống phần mềm con được phát triển theo dạng các module, sau đó được tích hợp với nhau thành một hệ thống thống nhất về nghiệp vụ và dữ liệu.
Hệ thống quản lý thông tin thời tiết, khí tượng, tại các sân bay ở Nhật. Đây là hệ thống được phát triển trên hệ điều hành Windown, Unix và Linux, sử dụng công cụ phát triển là QT.

Thương mại điển tử

Chúng tôi đã hoàn thiện và có sẵn giải pháp về E-Commerce cho doanh nghiệp:

business-reports-close-up_1098-193 close-up-of-business-team-using-digital-tablet-with-financial-d_1232-2080 cms-banner
Đây là một giải pháp hoàn chỉnh cho e-commerce dành cho các doanh nghiệp chuyên về TMDT.
Sản phẩm này được phát triển trên nền tảng nopCommerce đang rất nổi tiếng và tốt nhất hiện nay (sử dụng dotNet).
Ngoài ra chúng tôi cũng phát triển các giải pháp E-Commerce trên các nền tảng ngoài dotNet như: Opencard, Prestashop, WordPress,..