Dịch vụ

Dịch vụ

2NF Software

1. Phát triển các ứng dụng trên nền web

Phát triển các website giới thiệu công ty, các hệ thống E-commerce, hệ thống CMS và Social Network.

2. Phát triển các ứng dụng trên điện thoại thông minh

Phát triển các app trên iOS, Android theo nhu cầu của khách hàng.

3. Phát triển game

Phát triển game trên smartphone bằng Unity 3D

4. Phát triển các hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp

Xây dựng và maintain các hệ thống: CRM, ERP,..

5. Phát triển các hệ thống tích hợp

Trong khái niệm System Integration, chúng tôi không đơn giản chỉ phát triển theo yêu cầu của khách hàng, mà chúng tôi còn đứng trên vị trí của người tư vấn giải pháp. Chúng tôi sẽ phân tích yêu cầu hệ thống của các bạn, đưa ra các giải pháp tối ưu nhất về kỹ thuật và kinh tế, cũng như đưa ra những tư vấn hợp lý nhất cho khách hàng.

6. Phát triển các hệ thống thương mại điển tử

Chúng tôi đã hoàn thiện và có sẵn giải pháp về E-Commerce cho doanh nghiệp