Tại sao chọn 2NF

Tại sao chọn 2NF

2NF Software

I.Resources:

  1.  Với đội ngũ nhân sự hùng hậu, tốc độ phát triển nhân sự từ 100-200% một năm.
  2.  Đội ngũ nhân sự chúng có nhiều kinh nghiệm làm việc với Nhật bản, hiểu sâu sắc văn hóa của Nhật.
  3.  Nhân sự chúng tôi ham học hỏi, cố gắng và mong muốn học hỏi cách quản lý, sản xuất và tư duy của người Nhật.

II. Standard Process:

  1. International Standard Software Process
        Chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng lớn của Nhật bản, do đó chúng tôi đã làm quen với quy trình phát triển phần mềm nghiêm ngặt nhất để đáp ứng chất lượng sản phẩm.
Hiện tại quy trình phát triển phần mềm của 2NF đang dựa trên CMMI Level 3
  1. Advantages of 2NF Software Process
        Quy thời gian nhiều năm phát triển phần mềm với nhiều khách hàng khác nhau, chúng tôi đã tạo ra quy trình phát triển phần mềm thống nhất trong toàn công ty để đáp ứng được tốt nhất việc phát triển phần mềm với nhiều đối tác khác nhau.
  1. Our project management Tool:
        Chúng tôi còn áp dụng rất nhiều công cụ trong quá trình phát triển phần mềm, như việc quản lý dự án (MS Project, Excel), quản lý source code (SVN, Github…), quản lý bug (redmine, jira…), automation test và tự phát triển thêm nhiều tool quản lý khác nữa.

III. Information Security

Chúng tôi đặt vấn đề về bảo mật thông tin lên hàng đầu trong quá trình phát triển phần mềm với khách hàng. Chính vì thế công ty chúng đáp ứng đầy đủ về cơ sở hạ tầng, quy trình, ý thức, về bảo mật thông tin.

VI. Quality and Cost

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm với chất lượng cao với một giá thành hợp lý và cạnh tranh nhất.