TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Tại sao chọn 2NF

I. NGUỒN LỰC

 • Đội ngũ nhân sự hùng hậu, tốc độ phát triển nhân sự từ 100-200% một năm.
 • Đội ngũ nhân sự chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với Nhật Bản, hiểu sâu sắc văn hóa của Nhật.
 • Nhân sự chúng tôi ham học hỏi, cố gắng và mong muốn học hỏi cách quản lý, sản xuất và tư duy của người Nhật.

II. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

 • Quy trình phần mềm tiêu chuẩn quốc tế
  Chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng lớn của Nhật Bản, do đó chúng tôi đã làm quen với quy trình phát triển phần mềm nghiêm ngặt nhất để đáp ứng chất lượng sản phẩm.
  Hiện tại, quy trình phát triển phần mềm của 2NF đang dựa trên CMMI Level 3.
 • Thế mạnh của 2NF
  Qua thời gian nhiều năm phát triển phần mềm với nhiều khách hàng khác nhau, chúng tôi đã tạo ra quy trình phát triển phần mềm thống nhất trong toàn công ty để đáp ứng được tốt nhất việc phát triển phần mềm với nhiều đối tác khác nhau.
 • Công cụ quản lý dự án:
  Chúng tôi còn áp dụng rất nhiều công cụ trong quá trình phát triển phần mềm, như việc quản lý dự án (MS Project, Excel), quản lý source code (SVN, Github…), quản lý bug (Redmine, Jira…), automation test và tự phát triển thêm nhiều tool quản lý khác nữa.

III. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Chúng tôi đặt vấn đề về bảo mật thông tin lên hàng đầu trong quá trình phát triển phần mềm với khách hàng. Chính vì thế công ty chúng đáp ứng đầy đủ về cơ sở hạ tầng, quy trình, ý thức về bảo mật thông tin.

VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý và cạnh tranh nhất.

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Mô hình Waterfall

Xác định yêu cầu
Khách hàng

Thiết kế bên ngoài
Khách hàng

Thiết kế nội bộ
2NF Software

Phát triển・Triển khai
2NF Software

Kiểm thử đơn vị
2NF Software

Kiểm thử liên kết
2NF Software

Kiểm thử hệ thống
2NF Software

Kiểm thử chấp nhận
Khách hàng

Mô hình Scrum

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ