Welcome to 2NF family

2NF is a place to comprise of capable member with strong sense of responsibility to develop and build an organization reaching out on a global level.

Junior Tester

Recruiting

I. Nhiệm vụ cụ thể • Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: proposal, specs, design• Xây dựng Test Case, Test Script.• Thực hiện Test sản phẩm phần mềm theo plan của dự án• Báo cáo kết quả test• Biết sử dụng các công cụ quản lý lỗi như Redmine, Jira, […]

Read More

Senior React Native

Recruiting

I. Nhiệm vụ cụ thể • Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: proposal, specs, design.• Thực hiện phân tích, bóc tách thiết kế, liệt kê các component, lập plan dựa trên design.• Tìm hiểu và lựa chọn các thư viện phù hợp với dự án.• Thực hiện code, review code […]

Read More

Senior PHP dev

Recruiting

I. Nhiệm vụ cụ thể • Hỗ trợ leader trong công việc• Chủ động đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề• Có thể quản lý team 2 đến 3 người nếu được giao• Hỗ trợ các thành viên khác trong team• Chủ động trao đổi QA với khách hàng khi có vấn […]

Read More

Java dev

Recruiting

I. Nhiệm vụ cụ thể • Tham gia các dự án phát triển phần mềm trên nền java.• Được tham gia vào nhiều dự án thực tế để nâng cao chuyên môn• Thực hiện code, unit test theo phân công của trưởng nhóm• Tham gia nghiên cứu phát triển các sản phẩm (AI, machine learning,..) […]

Read More

BrSE

Recruiting

I. Nhiệm vụ cụ thể • Tham gia vào các công việc quản lý dự án lập trình liên quan đến Web hoặc App• Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, tài liệu yêu cầu, xác nhận lại thông tin và báo cáo tiến độ dự án• Thực hiện kiểm tra chất […]

Read More