Chào mừng đến 2NF!
Tầm nhìn của 2NF là trở thành một thương hiệu về công nghệ thông tin của Việt Nam và Thế giới.
Đối với nhân viên chúng tôi luôn khuyến khích sáng tạo và đưa ra ý kiến cá nhân của họ về việc phát triển công ty. Chúng tôi muốn tạo ra một công ty tiếp thu được tất cả những tinh hoa trong đội ngũ nhân sự của mình chứ không chỉ là sự tinh hoa của một bộ phận lãnh đạo.
Điểm đặc trưng trong văn hóa ứng xử trong công ty của chúng tôi đó chính là sự chân thành.

Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhân tài về với gia đình 2NF tại rất nhiều các vị trí.
Chào mừng các bạn đến với chúng tôi!

+ 10
Năm

+ 100
Khách hàng

+ 150
Nhân sự

Hoạt động tại 2NF